Waar wij voor staan

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn onze leidraad. Deze woorden houden ons gefocust op de manier waarop wij als vereniging met onze leden om willen gaan en wat wij als vereniging willen uitstralen.

 

Onder elk kernwoord staat de uitleg zoals het in het Van Dale Woordenboek beschreven staat. Met een korte uitleg hoe wij dit koppelen aan onze vereniging en welke kant wij graag uitgaan.

Open icoon NivoOpen

open ( (bijvoeglijk naamwoord)

1. niet gesloten; niet dichtgemaakt: een open haard stookplaats voor hout; tot hoe laat zijn de winkels open?

2. toegankelijk: open dag, open huis bij de brandweer dag voor bezoekers, voor publiek; een open inrichting (straf)inrichting waar enige bewegingsvrijheid bestaat

3. niet afgedaan: een open vraag; een film, een boek met een open einde waarbij allerlei mogelijkheden aanwezig blijven

4. niet bezet: open plaatsen Alles is mogelijk, iedereen is welkom. Wanneer je open staat voor de
mogelijkheden die langskomen, voor de contacten die je opdoet en de onverwachte kansen die je kunt pakken, staat de wereld voor je open. Als vereniging staat NIVO open voor alles wat onze leden aandragen.

uitnodigend icoon NivoUitnodigend 

uit·no·di·gen

(nodigde uit, heeft uitgenodigd)

1. verzoeken te komen; = inviteren

Bij NIVO zijn ondernemende vrouwen van harte welkom. We nodigen ze uit samen te komen om
ideeën aan te dragen, informatie uit te wisselen en elkaar te steunen in het netwerk dat we vormen.  

Actief icoon Nivo

 

 

Actief

 

 

 

 

 

ac·tief (bijvoeglijk naamwoord;

vergrotende trap: actiever, overtreffende trap: actiefst)

1. werkzaam

2. met daden: een zaak actief en passief steunen

3. (taalkunde) bedrijvend (tegenstelling: passief): een actief werkwoord Actie zorgt voor reactie. Wie iets onderneemt, zaait. Wie zaait, zal oogsten. Sta voor wat je doet en neem initiatief. En wie wat actieve steun kan gebruiken, kan putten uit de kennis van al onze leden. Schroom niet, maar wees daarin actief in overleggen en hulp vragen. Alleen kan je veel, maar met de actieve steun van vijfenzeventig NIVO-leden
 bereik je vast nog meer!  

Logo Nivo

Geschiedenis 

Het Noord-Hollands Initiatief Vrouwlijke Ondernemers is in 1994 opgericht door onder andere Anita Muller en Tina Brouwer. Zij vonden het van belang dat vrouwelijke ondernemers serieus werden genomen en dat zij goed zichtbaar werden, ook voor elkaar. Vrouwelijke ondernemers wisten vaak niet van elkaars bestaan en moesten alles zelf uitvinden.

Anita: “In een netwerk als NIVO kunnen vrouwen elkaar ondersteunen, versterken, informeren, inspireren, oefenen, waardevolle ervaring opdoen en elkaar de bal toespelen: samen sterk!”

 

Uitbreiding 

Met de komst van een projectbureau onder leiding van Hannie van Lent werd het netwerk uitgebreid en geprofessionaliseerd. Er kwam een telefonisch spreekuur en centraal informatiepunt.

Hannie: “Tina en ik deden samen het mega-project de Zakengids waarin 700 vrouwelijke ondernemers in kaart werden gebracht. Daarnaast ontwikkelden we opleidingen en trainingen. Aandacht was er ook voor speciale doelgroepen, zoals vrouwen in de bijstand. Er ontstond zelfs internationale samenwerking om onze kennis en know-how te delen met andere Europese landen. In die tijd ging het aantal leden van NIVO naar ruim boven 220!

Hannie: “Voor mij persoonlijk is NIVO heel speciaal. Mijn bedrijf Startwijzer is voortgekomen uit mijn werk bij NIVO. Daarmee ondersteunen we nog steeds vrouwen bij de start van een eigen bedrijf".